Nasza filozofia

Z1espół Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny to specjaliści mający wspólne cele i wartości, które realizujemy w naszej pracy:
  • Zapewnienie naszym pacjentom diagnozy i terapii na najwyższym poziomie
  • Traktowanie wszystkich pacjentów z uwagą i szacunkiem
  • Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji
  • Wprowadzanie najnowszych osiągnięć z dziedzin, którymi się zajmujemy
  • Wspieranie rodziców udzielając im profesjonalnych porad i informacji
  • Kierowanie się najwyższymi standardami etycznymi

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe