Kim jesteśmy

Zespół terapeutów Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny:


Marzena Konopko – Powałka 
Dyrektor Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny, psycholog dziecięcy, terapeuta Integracji Sensorycznej. Zajmuje się diagnozowaniem i prowadzeniem terapii dzieci do 3 roku życia. Członek największej na świecie organizacji wczesnej interwencji ZEERO TO THREE, uczestnik konferencji tej organizacji organizowanych corocznie w USA. Prowadzi terapię również w języku angielskim


Anna Łobacz
Logopeda. Prowadzi zajęcia logopedyczne, emisji głosu


Katarzyna Chilimoniuk
Psycholog, logopeda. Prowadzi zajecia integracji sensorycznej i EEGBiofeedback.


Katarzyna Szczepańska
Logopeda. Prowadzi zajęcia logopedyczne, neurologopedyczne


Agnieszka Mucha
Psycholog. Prowadzi zajęcia integracji sensorycznej, EEGBiofeedback, terapię Tomatisa


Ewelina Krzyś
Psycholog. Prowadzi zajęcia integracji sensorycznej


Magdalena Iwan - Tyburska
Logopeda. Prowadzi zajęcia logopedyczne i neurologopedyczne
 

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe