Kiedy się niepokoić?

Kiedy należy udać sie z dzieckiem do specjalisty:

Z dzieckiem 2 – letnim
 • gdy wymawia tylko pojedyncze dźwięki zamiast wyrazów, zwłaszcza jeśli w okresie niemowlęcym dziecko nie gaworzyło lub gaworzenie było mało nasilone
 • gdy wymawia dźwięki w taki sposób, że jego wypowiedź jest całkowicie niezrozumiała dla osoby obcej Z dzieckiem 3 – letnim 
 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek t, d, n, l, ś, ź, ć, dź
Z dzieckiem 4 – letnim
 • gdy zamiast głoski f, w wymawia p, b, h
    np. fotel → potel lub hotel, żyrafa → żyrapa lub żyraha, wałek → bałek 
 • lub zamiast k, g wymawia t, d
    np. kotek → totet, mąka → mąta, góra → dóra, kogut → kodut
 • lub zamiast s, z, c, dz wymawia ś, ź, ć, dź
    np. samochód → śamochód, zamek → źamek, cukierek → cukierek
 • lub zamiast r wymawia j
    np. rakieta → jakieta, krowa → kjowa, drabina → djabina
 • lub zamiast c, dz wymawia s, z 
    np. cebula → sebula, słońce → słońse, dzwonek → zwonek, pędzel → pęzel
 • gdy ubezdźwięcznia głoski dźwięczne, np. zamiast b wymawia p, zamiast w wymawia f itd.
    np. boli → poli, woda → fota, zegar → sekar, dzwoni → cfoni
 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek (tak jak u 3 – latka) +       
    s, z, c, dz
Z dzieckiem 5/6 – letnim
 • gdy zamiast głosek sz, rz, cz, dż wymawia s, z, c, dz
    np. szafa → safa, żaba → zaba, czołg → cołg, dżem → dzem
    lub zamiast r wymawia l lub ł
    np. ryba → lyba lub łyba, torba → tolba lub tołba
 • gdy wsuwa język między zęby przy wymawianiu głosek ( tak jak u 4 – latka) +
    sz, rz, cz, dż
 • przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe