Dla kogo terapia metodą Tomatisa

 

Kto kwalifikuje się do przeprowadzenia terapii metodą Tomatisa:
  • dzieci z opóżnionym rozwojem mowy
  • dzieci z zaburzeniami mowy - artykulacyjnymi, jąkaniem, nieprawidłową emisją głosu
  • dzieci o dużej labilności emocjonalnej ale również dzieci z przeciwnego krańca spektrum - nieśmiałe, wycofane
  • dzieci z trudnością w uczeniu się języków, szczególnie języka angielskiego
  • dzieci z obniżoną samooceną
  • dzieci z nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe