Kontakt

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny 
ul. Karolinki 42
02 - 635 Warszawa 
tel. 502047885
tel. 605900905
poradnia@dzieckoirodzina.pl


Nasza siedziba znajduje się na Mokotowie - przy skrzyżowaniu ulic Racławickiej i Wołoskiej.

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe