Jak rozpoznać zaburzenia SI

Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednak objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli. Mogą to być:
 • zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie)
 • szybka męczliwość
 • niezgrabność ruchowa
 • słaba koordynacja ruchowa
 • problemy z manipulacją, posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami
 • nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu
 • trudności w nauce czytania lub pisania
 • trudności w koncentracji
 • unikanie zabaw grupowych
 • wycofywanie się z kontaktów społecznych
 • trudności z wysłuchiwaniem poleceń
 • problemy z nauką jazdy na rowerze
 • unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw
 • nadwrażliwość na światło
 • nadwrażliwość na dźwięki
 • unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami
 • unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku
 • trudności w próbowaniu nowych potraw
 • trudność w założeniu nowych ubrań
 • zaburzenia mowy
Pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką i dziecko powinno mieć wykonaną pełną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej.

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe