Czym jest terapia Tomatisa

Twórca metody, Francuz Alfred Tomatis był otolaryngologiem i psychologiem. Prowadził liczne badania nad zaburzeniami słuchu. Odkrył różnicę pomiędzy słuchaniem a słyszeniem, co stało się przyczynkiem do dalszych badań i odkrycia metody terapeutycznej zaburzeń uwagi słuchowej (słuchania).

słyszenie – proces fizjologiczny, bierny
słuchanie – proces aktywny, polega na odbieraniu i właściwym odczytywaniu i przetwarzaniu bodźców słuchowych

Zaburzenia uwagi słuchowej, o których mówimy, to zaburzenia właściwego przetwarzania dźwięków. Innymi słowy, słuch jest prawidłowy, natomiast przetwarzanie dźwięków jest zaburzone.

Najważniejszym elementem terapii jest praca z „elektronicznym uchem”. Jest to urządzenie, które poprzez odpowiednie filtrowanie, bramkowanie i opóźnienie dźwięków, „uczy” mózg prawidłowego odbioru dźwięków. Ciekawym odkryciem Tomatisa było również to, że jego terapia w znaczący sposób wpływa na funkcjonowanie emocjonalne. A przy okazji odkrył również, że odpowiednio przeprowadzona terapia poprawia przyswajalność języków obcych – każdy język bazuje na określonej częstotliwości dźwięków.

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe