Etapy rozwoju dziecka

Wiek dziecka
Rozwój motoryczny
Rozwój percepcji wzrokowej i słuchowej
Rozwój pamięci i uwagi
0 – 3 miesięcy

- niemowlę ssie i przełyka,
- śpi przez większość czasu pomiędzy karmieniami,

- porusza się coraz mniej gwałtownie,

- energicznie kopie nogami

-ostrość wzroku noworodka wynosi 20/400 do 20/800 (przy normalnej ostrości wzroku u dorosłych równej 20/20).

- niemowlę śledzi przedmioty poruszające się w płaszczyźnie poziomej i pionowej

- poznaje twarz swojej matki

- reaguje na dźwięki i odwraca głowę w ich kierunku

-około 2 -3 miesiąca rozpoznaje głos matki, reagując na niego uśmiechem społecznym

- u noworodka występuje odruch orientacyjny (reakcja służąca optymalizacji odbioru stymulacji, przy którym następuje zahamowanie poprzedniej aktywności) w odpowiedzi na światło, zmieniające się dźwięki. Jest to pierwszy przejaw pozytywnej uwagi. – przejawem negatywnej uwagi jest odruch obronny pojawiający się w obecności zbyt intensywnej stymulacji, który polegać może np. na zamknięciu oczu.

- już u noworodka pojawiają się pierwsze postacie u wagi selektywnej (gdy np. woli ono patrzeć na obrazy o przeciętnym poziomie jasności).

- w tym okresie niemowlę zwraca uwagę na wzorce zawierające kontur i ruch

4 – 6 miesięcy

- niemowlę ogląda stopy i dłonie,
- leżąc na brzuchu podnosi głowę i klatkę piersiową,
- próbuje się obracać,
- siedzi z podparciem lub bez,
- w ręce trzyma jeden przedmiot,
- podskakuje, trzymane pod pachy,
- wkłada przedmioty do ust

 - między 3 a 5 miesiącem pojawia się widzenie stereoskopowe
- niemowlę odróżnia ojca i matkę
- zatrzymuje wzrok na kolorze niebieskim i czerwonym
-odpowiada dźwiękiem, gdy się do niego przemawia
- około 6 miesiąca życia pojawia się gaworzenie (pierwsze sylaby)

- od czwartego miesiąca życia  niemowlę zaczyna zwracać uwagę na rzeczy, które wydają mu  się zaskakujące lub niezgodne z ich wiedzą

7 – 9 miesięcy

- niemowlę podnosi kubek, ciastko itp.,
- samodzielnie je, ale bez sztućców,
- podciąga się do pozycji stojącej,
- pełza,
- podnosi, pcha duże przedmioty

 - gaworząc wielokrotnie powtarza sylaby
- w wieku 9 miesięcy reaguje na swoje imię oraz rozpoznaje niektóre słowa

- 7-8 miesięczne niemowlę jest w stanie zająć się jednym przedmiotem przez około 15- 20 minut

10 – 12 miesięcy

- siedzi na krześle,
- wrzuca drobne przedmioty do otworu,
- pełza, raczkuje lub chodzi,
- pokazuje palcem interesujące go przedmioty,
- swobodnie używa obu rak

-ostrość widzenia w wieku 12 miesięcy osiąga taki poziom, jak u osób dorosłych
 - w wieku 10 miesięcy niemowlę rozumie proste polecenia i zakazy

 
13 – 18 miesięcy

- dobrze chodzi,
- podnosi z podłogi zabawkę i nie przewraca się przy tym,
- bazgrze spontanicznie,
- podnosi drobne przedmioty przy pomocy palca wskazującego i kciuka,
- pcha, ciągnie lub niesie zabawkę, idąc,
- nabiera jedzenie na łyżkę,
- nie bierze już zabawek do buzi

   
2 lata

- rzuca piłką,
- nawleka na nitkę duże korale,
- szybko biega,
- obraca po jednej kartce,
- próbuje skakać,
- dobrze gryzie pożywienie,
- próbuje utrzymać równowagę na jednej nodze,
- potrafi otworzyć drzwi

 

- jest w stanie rozpoznać znajome osoby lub przedmioty po 2- 3 tygodniach rozłąki

2,5 roku

- skacze na złączonych nogach,
- jedzie na trójkołowym rowerku, ale odpycha się nogami,
- buduje wieżę z 7 klocków,
- sprawnie je łyżką i widelcem,
- samodzielnie chodzi po schodach,
- kopie piłkę,
- sprawnie popycha i ciągnie zabawki

   
3 lata

- zwinnie się wspina,
- biegnąc okrąża przeszkody,
- przez chwilę stoi na jednej nodze,
- chodzi na czubkach palców,
- potrafi odwzorować koło,
- zaczyna ciąć nożyczkami

- różnicuje cztery podstawowe barwy: zielony, niebieski, czerwony, żółty
- upraszcza budowę harmoniczną utworu

- Pamięta imiona osób nieobecnych tu i teraz i rozpoznaje bliskich po kilku miesiącach rozłąki

4 lata

- dobrze jeździ na trójkołowym rowerze,
- układa puzzle z 5 - 10 kawałków,
- wykonuje proste budowle z klocków,
- rysuje uproszczona postać człowieka,
- skacze na jednej nodze,
- ubiera się i rozbiera, ale nie sznuruje sznurowadeł i nie zapina guzików

   
5 lat

- biega lekko na palcach,
- podskakuje na zmianę na jednej i drugiej nodze,
- pisze kilka liter,
- rysuje człowieka,
- używa noża i widelca

- potrafi określić wielkość przedmiotu z danej odległości
- potrafi dostrzec znaną cechę w nowym przedmiocie

 

Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny
ul. Karolinki 42, 02-635 Warszawa, tel. (022) 8443464

strony internetowe